Verdivurdering og forsikringstakst

Verdivurdering/takst av smykker, ur og gullsmedvarer ved tap eller skade.

I forsikringssaker som gjelder tap av, og/eller skade på, verdisaker er det nødvendig å fastsette rett verdi. For at du skal få en riktig vurdering av gjenstandene dine i henhold til forsikringsvilkårene må smykker, ur og gullsmedvarer vurderes av en kvalifisert fagperson. Det kreves derfor et verdivurderingsmøte der du/dere gjennomgår hver enkel gjenstand med en taksator. Vi sitter på den nødvendige fagkompetansen og samarbeider med forsikringsselskapene. Sammen med vår fagperson går dere igjennom nødvendig dokumentasjon, dette kan være bilder, sertifikater/takstpapirer, kvitteringer ol. Med dette som grunnlag utarbeides det en verdivurdering/takst av de tapte/skadede gjenstandene. Du/dere må derfor avtale et møte med oss og ta med all relevant informasjon til dette møtet. En verdivurdering/gjennomgang kan ta opptil 2 timer avhengig av hvor mange gjenstander det dreier seg om.

Nødvendig dokumentasjon som må fremskaffes, så langt det er mulig:

  • Takst/sertifikater
  • Foto, selv om de er uklare.
  • Kvitteringer og esker

Viktig informasjon ved kjøp

- Følgende tjenester kan ikke benyttes ved forsikringsgjenkjøp: Antikviteter, varer i kommisjon, allerede rabatterte varer (varer på salg), tilbud/kampanjevarer
- Rekvisisjonen er personlig, og gjenkjøpte varer kan ikke byttes mot andre varer.
- Ved eventuell bestilling av varer kan leveringstiden variere.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte oss på kundeservice@otteren.no eller telefon 51661641.