Synes du det er vanskelig å finne den perfekte gaven? Da kan gjerne et gavekort være den beste løsningen. Dette får du kjøpt i begge våre butikker. Synes du det er vanskelig å finne den perfekte gaven? Da kan gjerne et gavekort være den beste løsningen. Dette får du kjøpt i begge våre butikker.

Informasjon

Verdivurdering og forsikringstakst

Vi tilbyr våre kunder å få utarbeidet forsikringstakst. En slik takst vil gjenspeile hva tilsvarende varer omsettes for i Norge, eller der de normalt omsettes. Da det alltid må dreie seg om en skjønnsmessig vurdering, må taksten ikke brukes som salgs- eller kjøpstakst.

Verdien blir ikke satt høyere for kunstneriske eller antikvariske gjenstander.
For første innleverte gjenstand pr. stk. kr. 1.400,-
For påfølgende gjenstand (2. til 10. gjenstand) pr. stk. kr. 800,-For påfølgende gjenstand over 10 gjenstander pr. stk. kr. 600,-

I tillegg beregnes et gebyr for enkelte gjenstander:
For gjenstander med fargestener og eller perler: Tillegg kr.  300,-
For diamantsmykker: Tillegg kr. 400,-
For perlecollier: Tillegg kr. 200,-
Test av gehalt / syreprøve: kr. 500,-
For spesielt krevende arbeid tas forbehold om pris.
For vurdering og sortering: oppstartspris kr. 500,-
Priser inkl. mva

Verdivurdering/takst av smykker, ur og gullsmedvarer ved tap eller skade.

I forsikringssaker som gjelder tap av, og/eller skade på verdisaker, er det nødvendig å fastsette rett verdi. For at du skal få en riktig vurdering av gjenstandene dine i henhold til forsikringsvilkårene må smykker, ur og gullsmedvarer vurderes av en kvalifisert fagperson. Det kreves derfor et verdivurderingsmøte der du/dere gjennomgår hver enkel gjenstand med en taksator. Vi sitter på den nødvendige fagkompetansen og samarbeider med forsikringsselskapene. Sammen med vår fagperson går dere igjennom nødvendig dokumentasjon, dette kan være bilder, sertifikater/takstpapirer, kvitteringer ol. Med dette som grunnlag utarbeides det en verdivurdering/takst av de tapte/skadede gjenstandene. Du/dere må derfor avtale et møte med oss og ta med all relevant informasjon til dette møtet. En verdivurdering/gjennomgang kan ta opptil 2 timer avhengig av hvor mange gjenstander det dreier seg om.

Nødvendig dokumentasjon som må fremskaffes, så langt det er mulig:

  • Takst/sertifikater
  • Foto, selv om de er uklare.
  • Kvitteringer og esker

- Følgende tjenester kan ikke benyttes ved ev. forsikringsgjenkjøp: Antikviteter, varer i kommisjon, allerede rabatterte varer (varer på salg), tilbud/kampanjevarer.
- Rekvisisjonen er personlig, og gjenkjøpte varer kan ikke byttes mot andre varer.
- Ved eventuell bestilling av varer kan leveringstiden variere.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte oss på egil.maland@otteren.no eller telefon 90875184.